Rada Dzielnicy Błeszno

Ulica Długa 63
42-208 Częstochowa

Dyżury:

Harmonogram dyżurów Rady Dzielnicy w 2017r.- ostatni wtorek m-ca

Błeszno godz.17.30-18.00 OSP ul.Długa
31.01
28.02
28.03
25.04
30.05
28.06
26.09
31.10
28.11
19.12

Brzeziny godz.17.00-17.45 OSP ul.Wirażowa
28.02
25.04
28.06
31.10

Wypalanki godz.17.00-17.45 PZ D Zarządu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Bór 201
28.03
30.05
26.09
28.11

Kompetencje

Organizację, zakres oraz obszar działania Dzielnicy Błeszno określa załącznik nr 1 do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.


Skład Rady Dzielnicy:

 1. Adamus Piotr
 2. Bilski Paweł
 3. Dobosz Robert
 4. Jagoda Katarzyna
 5. Kimla Magdalena - Wiceprzewodnicząca
 6. Knysak Bartosz
 7. Krupiński Marek - rezygnacja dn. 26.06.2016 r.
 8. Latacz Łukasz - Członek Zarządu
 9. Mioduszewska- Koniarska Marzanna - Przewodnicząca
 10. Peca Łukasz
 11. Różycka Marta - Wiceprzewodnicząca
 12. Sowiński Leszek
 13. Ślęzak Jan
 14. Ślęzak Małgorzata - Sekretarz
 15. Wilk-Olejniczak Marzena