Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka

Ulica Sikorskiego 56
42-202 Częstochowa


Dyżury:


Kompetencje

Organizację, zakres oraz obszar działania Dzielnicy Częstochówka-Parkitka określa załącznik nr 2 do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.


Skład Rady Dzielnicy: