Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza

Ulica Festynowa 24
42-280 Częstochowa


Dyżury:

Każdy I wtorek miesiąca w godz. 17.00-18.00


Kompetencje

Organizację, zakres oraz obszar działania Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza określa załącznik nr 4 do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.


Skład Rady Dzielnicy:

  1. Białek Beata - Wiceprzewodnicząca
  2. Czubak Mariusz
  3. Domańska Daniela
  4. Domański Stanisław
  5. Kałużny Roman
  6. Koba Artur
  7. Kucia Zdzisław
  8. Kwapich Aldona
  9. Lisowski Waldemar - rezygnacja dn. 24.10.2018 r.
  10. Nowak Grzegorz
  11. Puchała Monika
  12. Szponcel Adrzej
  13. Wawrzykowski Łukasz - Przewodniczący