Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza

Ulica Festynowa 24
42-280 Częstochowa


Dyżury:

 


Kompetencje

Organizację, zakres oraz obszar działania Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza określa załącznik nr 4 do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.


Skład Rady Dzielnicy: