Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza

Ulica Festynowa 24
42-280 Częstochowa


Dyżury:

 


Kompetencje

Organizację, zakres oraz obszar działania Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza określa załącznik nr 4 do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.


Skład Rady Dzielnicy:

 1. Białek Beata
 2. Czubak Mariusz
 3. Domańska Daniela
 4. Domański Stanisław
 5. Kałużny Roman
 6. Koba Artur
 7. Kucia Zdzisław
 8. Kwapich Aldona
 9. Lisowski Waldemar
 10. Nowak Grzegorz
 11. Puchała Monika
 12. Szponcel Adrzej
 13. Wawrzynowski Łukasz