Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza

Ulica Festynowa 24
42-280 Częstochowa


Dyżury:

 


Kompetencje

Organizację, zakres oraz obszar działania Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza określa załącznik nr 4 do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.


Skład Rady Dzielnicy:

 1. Białek Beata
 2. Czubak Mariusz
 3. Domańska Daniela
 4. Domański Stanisław
 5. Kałużny Roman
 6. Koba Artur
 7. Kucia Zdzisław
 8. Kwapich Aldona
 9. Lisowski Waldemar - Przewodniczący
 10. Nowak Grzegorz
 11. Puchała Monika
 12. Szponcel Adrzej
 13. Wawrzykowski Łukasz