BIP szkół i placówek oświatowo-wychowawczych znajduje się tutaj

 1. Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie

 2. Miejskie Przedszkole nr 3 im. Bajkowa Kraina w Częstochowie

 3. Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy w Częstochowie

 4. Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie

 5. Miejskie Przedszkole nr 6 w Częstochowie

 6. Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie

 7. Miejskie Przedszkole nr 8 w Częstochowie

 8. Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie

 9. Miejskie Przedszkole nr 10 w Częstochowie

 10. Miejskie Przedszkole nr 11 w Częstochowie

 11. Miejskie Przedszkole nr 12 w Częstochowie

 12. Miejskie Przedszkole nr 13 im. Krecika w Częstochowie

 13. Miejskie Przedszkole nr 14 w Częstochowie

 14. Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II w Częstochowie

 15. Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie

 16. Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie

 17. Miejskie Przedszkole nr 18 w Częstochowie

 18. Miejskie Przedszkole nr 19 w Częstochowie

 19. Miejskie Przedszkole nr 20 im. Króla Maciusia Pierwszego w Częstochowie

 20. Miejskie Przedszkole nr 21 w Częstochowie

 21. Miejskie Przedszkole nr 23 im. Jasia i Małgosi w Częstochowie

 22. Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie

 23. Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie

 24. Miejskie Przedszkole nr 27 w Częstochowie

 25. Miejskie Przedszkole nr 29 w Częstochowie

 26. Miejskie Przedszkole nr 30 w Częstochowie

 27. Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowie

 28. Miejskie Przedszkole nr 32 w Częstochowie

 29. Miejskie Przedszkole nr 33 w Częstochowie

 30. Miejskie Przedszkole nr 34 w Częstochowie

 31. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie

 32. Miejskie Przedszkole nr 36 w Częstochowie

 33. Miejskie Przedszkole nr 37 w Częstochowie

 34. Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie

 35. Miejskie Przedszkole nr 41 w Częstochowie

 36. Miejskie Przedszkole nr 42 w Częstochowie

 37. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie

 38. Miejskie Przedszkole nr 44 w Częstochowie

 39. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

 40. Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Częstochowie

 41. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie

 42. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie

 43. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

 44. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie

 45. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

 46. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego w Częstochowie

 47. Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie

 48. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

 49. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

 50. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie

 51. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie

 52. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

 53. Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie

 54. Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

 55. Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy - Gracza w Częstochowie

 56. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie

 57. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie

 58. Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie

 59. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

 60. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie

 61. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie

 62. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

 63. Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie

 64. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

 65. Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

 66. Szkoła Podstawowa nr 48 w Częstochowie

 67. Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie

 68. Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

 69. Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie

 70. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie

 71. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie

 72. Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie

 73. Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie

 74. Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie

 75. Gimnazjum nr 7 im. K.I. Gałczyńskiego w Częstochowie

 76. Gimnazjum nr 8 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

 77. Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

 78. Gimnazjum nr 11 im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Częstochowie

 79. Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie

 80. Gimnazjum nr 13 im. I.J. Paderewskiego w Częstochowie

 81. Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

 82. Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie\

 83. Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie

 84. Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie

 85. Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie

 86. Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich w Częstochowie

 87. Gimnazjum nr 22 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie

 88. Zespół Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie

 89. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

 90. II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie

 91. IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

 92. V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

 93. VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie

 94. VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

 95. VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie

 96. IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Częstochowie

 97. Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Częstochowie

 98. Zespół Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów w Częstochowie

 99. Zespół Szkół nr 3 w Częstochowie

 100. Zespół Szkół Nr 15 w Częstochowie

 101. Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie

 102. Zespół Szkół im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie

 103. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

 104. Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie

 105. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie

 106. Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

 107. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

 108. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie

 109. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

 110. Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

 111. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

 112. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie

 113. Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie

 114. Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

 115. Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie

 116. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

 117. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Częstochowie

 118. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Częstochowie

 119. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Częstochowie

 120. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Częstochowie

 121. Techniczne Zakłady Naukowe

 122. Żłobek Miejski

 123. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1

 124. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2

 125. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3

 126. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1

 127. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 5

 128. Bursa Miejska

 129. Biuro Finansów Oświaty

 130. Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych