BIP placówek oświatowych znajduje się tutaj

 1. Bursa Miejska

 2. Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Częstochowie

 4. Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

 5. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Częstochowie

 6. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

 7. Zespół Szkół nr 15 w Częstochowie

 8. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Częstochowie

 9. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Częstochowie

 10. Biuro Finansów Oświaty

 11. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie

 12. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

 13. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

 14. Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie

 15. Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

 16. Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie

 17. Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

 18. Zespół Szkół nr 3 w Częstochowie

 19. Zespół Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów w Częstochowie

 20. Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego w Częstochowie

 21. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie

 22. Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie

 23. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

 24. Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie

 25. Zespół Szkół im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie

 26. IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Częstochowie

 27. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie

 28. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

 29. Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

 30. Zespół Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie

 31. VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie

 32. VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie

 33. VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie

 34. V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

 35. Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

 36. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

 37. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 im. gen. Zygmunta Berlinga w Częstochowie

 38. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 w Częstochowie

 39. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego w Częstochowie

 40. Zespół Szkół Specjalnych nr 43 im. o. Augustyna Kordeckiego w Częstochowie

 41. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie

 42. Szkoła Podstawowa nr 52 w Częstochowie

 43. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie (Na mocy Uchwały Nr 329/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dniem 1 września 2012 r. połączono Szkołę Podstawową nr 51 i Miejskie Przedszkole nr 39 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4)

 44. Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

 45. Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie

 46. Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

 47. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie

 48. Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie

 49. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie

 50. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie

 51. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie

 52. Szkoła Podstawowa nr 36 w Częstochowie

 53. Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie

 54. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie

 55. Szkoła Podstawowa nr 33 w Częstochowie

 56. Szkoła Podstawowa nr 32 w Częstochowie

 57. Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie

 58. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

 59. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie

 60. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie

 61. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie

 62. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie

 63. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie

 64. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Bohaterów 6 Pułku Piechoty w Częstochowie (Na mocy Uchwały Nr 326/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dniem 1 września 2012 r. połączono Szkołę Podstawową nr 20 i Miejskie Przedszkole nr 28 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3)

 65. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie

 66. Szkoła Podstawowa nr 18 w Częstochowie (Na mocy Uchwały Nr 332/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dniem 1 września 2012 r. połączono Szkołę Podstawową nr 18 i Miejskie Przedszkole nr 40 w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5)

 67. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

 68. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie

 69. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

 70. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie

 71. Szkoła Podstawowa nr 10 (Na mocy Uchwały Nr 333/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnem 1 września 2012 r. połączono Szkołę Podstawową nr 10 i Miejskie Przedszkole nr 22 w Zespół zkolno-Przedszkolny nr 2)

 72. Szkoła Podstawowa nr 1 w Częstochowie

 73. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie

 74. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie

 75. Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie

 76. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 (Na mocy Uchwały Nr 335/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dniem 1 września 2012 r. połączono Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, nr 2, nr 3, Centrum Informacji Zawodowej w Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych)

 77. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 (Na mocy Uchwały Nr 335/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dniem 1 września 2012 r. połączono Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, nr 2, nr 3, Centrum Informacji Zawodowej w Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych)

 78. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 (Na mocy Uchwały Nr 335/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dniem 1 września 2012 r. połączono Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, nr 2, nr 3, Centrum Informacji Zawodowej w Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych)

 79. Młodzieżowa Świetlica Dworcowa w Częstochowie (włączona do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie na podstawie uchwały nr 172/XVI/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2007r.)

 80. Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie

 81. Miejskie Przedszkole nr 8 w Częstochowie

 82. Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie

 83. Miejskie Przedszkole nr 6 w Częstochowie

 84. Miejskie Przedszkole nr 5 w Częstochowie

 85. Miejskie Przedszkole nr 44 w Częstochowie

 86. Miejskie Przedszkole nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

 87. Miejskie Przedszkole nr 42 w Częstochowie

 88. Miejskie Przedszkole nr 41 w Częstochowie

 89. Miejskie Przedszkole nr 4 w Częstochowie

 90. Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie

 91. Miejskie Przedszkole nr 37 w Częstochowie

 92. Miejskie Przedszkole nr 36 w Częstochowie

 93. Miejskie Przedszkole nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

 94. Miejskie Przedszkole nr 34 w Częstochowie

 95. Miejskie Przedszkole nr 33 w Częstochowie

 96. Miejskie Przedszkole nr 32 w Częstochowie

 97. Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowie

 98. Miejskie Przedszkole nr 30 w Częstochowie

 99. Miejskie Przedszkole nr 3 im. Bajkowa Kraina w Częstochowie

 100. Miejskie Przedszkole nr 29 w Częstochowie

 101. Miejskie Przedszkole nr 27 w Częstochowie

 102. Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie

 103. Miejskie Przedszkole nr 25 w Częstochowie

 104. Miejskie Przedszkole nr 23 im. Jasia i Małgosi w Częstochowie

 105. Miejskie Przedszkole nr 21 w Częstochowie

 106. Miejskie Przedszkole nr 20 w Częstochowie

 107. Miejskie Przedszkole nr 19 w Częstochowie

 108. Miejskie Przedszkole nr 18 w Częstochowie

 109. Miejskie Przedszkole nr 17 w Częstochowie

 110. Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie

 111. Miejskie Przedszkole nr 15 w Częstochowie

 112. Miejskie Przedszkole nr 14 w Częstochowie

 113. Miejskie Przedszkole nr 13 w Częstochowie

 114. Miejskie Przedszkole nr 12 w Częstochowie

 115. Miejskie Przedszkole nr 11 w Częstochowie

 116. Miejskie Przedszkole nr 10 w Częstochowie

 117. Miejskie Przedszkole nr 1 w Częstochowie

 118. IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie

 119. II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie

 120. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

 121. Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

 122. Gimnazjum nr 8 w Częstochowie

 123. Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie

 124. Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Częstochowie

 125. Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie

 126. Gimnazjum nr 22 w Częstochowie

 127. Gimnazjum nr 21 w Częstochowie

 128. Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie

 129. Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie

 130. Gimnazjum nr 18 im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie

 131. Gimnazjum nr 17 w Częstochowie

 132. Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie

 133. Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

 134. Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Częstochowie

 135. Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie

 136. Gimnazjum nr 11 im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Częstochowie

 137. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie

 138. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego http://ckziu.bip.czestochowa.pl/

 139. Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Na mocy Uchwały Nr 335/XX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dniem 1 września 2012 r. połączono Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2)