BIP szkół i placówek oświatowo-wychowawczych znajduje się tutaj

 1. Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie
 2. Miejskie Przedszkole nr 3 im. Bajkowa Kraina w Częstochowie
 3. Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Brzechwy w Częstochowie
 4. Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego w Częstochowie
 5. Miejskie Przedszkole nr 6 w Częstochowie
 6. Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie
 7. Miejskie Przedszkole nr 8 w Częstochowie
 8. Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie
 9. Miejskie Przedszkole nr 10 w Częstochowie
 10. Miejskie Przedszkole nr 11 w Częstochowie
 11. Miejskie Przedszkole nr 12 w Częstochowie
 12. Miejskie Przedszkole nr 13 im. Krecika w Częstochowie
 13. Miejskie Przedszkole nr 14 w Częstochowie
 14. Miejskie Przedszkole nr 15 im. Jana Pawła II w Częstochowie
 15. Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie
 16. Miejskie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie
 17. Miejskie Przedszkole nr 18 w Częstochowie
 18. Miejskie Przedszkole nr 19 w Częstochowie
 19. Miejskie Przedszkole nr 20 im. Króla Maciusia Pierwszego w Częstochowie
 20. Miejskie Przedszkole nr 21 w Częstochowie
 21. Miejskie Przedszkole nr 23 im. Jasia i Małgosi w Częstochowie
 22. Miejskie Przedszkole nr 25 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Częstochowie
 23. Miejskie Przedszkole nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie
 24. Miejskie Przedszkole nr 27 w Częstochowie
 25. Miejskie Przedszkole nr 29 w Częstochowie
 26. Miejskie Przedszkole nr 30 w Częstochowie
 27. Miejskie Przedszkole nr 31 w Częstochowie
 28. Miejskie Przedszkole nr 32 w Częstochowie
 29. Miejskie Przedszkole nr 33 w Częstochowie
 30. Miejskie Przedszkole nr 34 w Częstochowie
 31. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia w Częstochowie
 32. Miejskie Przedszkole nr 36 w Częstochowie
 33. Miejskie Przedszkole nr 37 w Częstochowie
 34. Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie
 35. Miejskie Przedszkole nr 41 w Częstochowie
 36. Miejskie Przedszkole nr 42 w Częstochowie
 37. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie
 38. Miejskie Przedszkole nr 44 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
 39. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie
 40. Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Częstochowie
 41. Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie - utworzona z dniem 1 września 2017r. na podstawie Aktu założycielskiego stanowiącego Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 533.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017r.
 42. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie
 43. Szkoła Podstawowa nr 9 w Częstochowie - utworzona z dniem 1 września 2017r. na podstawie Aktu założycielskiego stanowiącego Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 533.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017r.
 44. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Dąbrowskiej w Częstochowie
 45. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie
 46. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie
 47. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
 48. Szkoła Podstawowa nr 15 w Częstochowie - przekształcona z Zespołu Szkół nr 2 na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 533.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017r.
 49. Szkoła Podstawowa nr 16 w Częstochowie - utworzona z dniem 1 września 2017r. na podstawie Aktu założycielskiego stanowiącego Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 533.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017r.
 50. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego w Częstochowie
 51. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie - przekształcona z Zespołu Szkół nr 15 na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 533.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017r.
 52. Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie
 53. Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie
 54. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie
 55. Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie
 56. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie
 57. Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie - przekształcona z Zespołu Szkół nr 3 na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 533.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017r.
 58. Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie
 59. Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. Michała Brzeskiego w Częstochowie
 60. Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie
 61. Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy - Gracza w Częstochowie
 62. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie
 63. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie
 64. Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie
 65. Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie
 66. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II w Częstochowie
 67. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie
 68. Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie
 69. Szkoła Podstawowa nr 41 w Częstochowie - utworzona z dniem 1 września 2017r. na podstawie Aktu założycielskiego stanowiącego Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 533.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017r.
 70. Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie
 71. Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie
 72. Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie
 73. Szkoła Podstawowa nr 48 w Częstochowie
 74. Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie
 75. Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie
 76. Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie
 77. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie
 78. Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie - przekształcona z Zespołu Szkół nr 1 na podstawie Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 533.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017 r.
 79. Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Częstochowie – wygaszane po podstawie Uchwały Nr 533.XXXVIII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2017r.
 80. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
 81. II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie
 82. IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie
 83. V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
 84. VI Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Częstochowie
 85. VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie
 86. VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie
 87. IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Częstochowie
 88. Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie
 89. Zespół Szkół im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie
 90. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
 91. Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie
 92. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie
 93. Zespół Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
 94. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
 95. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie
 96. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
 97. Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie
 98. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie
 99. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie
 100. Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie
 101. Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie
 102. Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie
 103. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 w Częstochowie
 104. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Częstochowie
 105. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Częstochowie
 106. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Częstochowie
 107. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Częstochowie
 108. Techniczne Zakłady Naukowe
 109. Żłobek Miejski - http://zlobek.bip.czestochowa.pl/
 110. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1
 111. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 2
 112. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 3
 113. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1
 114. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 5
 115. Bursa Miejska
 116. Biuro Finansów Oświaty
 117. Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
 118. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - http://ckziu.bip.czestochowa.pl
 119. Samorządowy Ośrodek Doskonalenia - http://sod.bip.czestochowa.pl