1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital Zespolony - http://msz.bip.czestochowa.pl/
  2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego - http://spr.bip.czestochowa.pl/