Rada Dzielnicy Stare Miasto

Ulica Warszawska 31
42-202 Częstochowa


Dyżury:

 


Kompetencje

Organizację i zakres działania Dzielnicy Stare Miasto określa załącznik nr 13 do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.


Skład Rady Dzielnicy:

 1. Belicki Krzysztof
 2. Chłąd Anna
 3. Kasprzak Marian
 4. Knysak Sławomir
 5. Kolenda Maciej
 6. Kuzior Anna
 7. Majer Małgorzata - Przewodnicząca
 8. Majer Piotr
 9. Marcola Marek
 10. Modrzycka Agata
 11. Otrębski Arkadiusz
 12. Parkitna Teresa
 13. Pawlet Halina