Rada Dzielnicy Stare Miasto

Ulica Warszawska 31
42-202 Częstochowa


Dyżury:

 


Kompetencje

Organizację i zakres działania Dzielnicy Stare Miasto określa załącznik nr 13 do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.


Skład Rady Dzielnicy: