Rada Dzielnicy Stare Miasto

Ulica Warszawska 31
42-202 Częstochowa


Dyżury:

 


Kompetencje

Organizację i zakres działania Dzielnicy Stare Miasto określa załącznik nr 13 do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.


Skład Rady Dzielnicy:

 1. Belicki Krzysztof
 2. Chłąd Anna
 3. Kasprzak Marian
 4. Knysak Sławomir
 5. Kolenda Maciej
 6. Kuzior Anna
 7. Majer Małgorzata
 8. Majer Piotr
 9. Marcola Marek
 10. Modrzycka Agata
 11. Otrębski Arkadiusz
 12. Parkitna Teresa
 13. Pawlet Halina