Rada Dzielnicy Śródmieście

Ulica Jasnogórska 84
42-217 Częstochowa


Dyżury:

 


Kompetencje

Organizację i zakres działania Dzielnicy Śródmieście określa załącznik nr 15 do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.


Skład Rady Dzielnicy:

 1. Borecki Michał
 2. Chudzik Włodzimierz
 3. Cok Dominik
 4. Dukowska Paula
 5. Fortuna Bartłomiej
 6. Gabrysz Agnieszka
 7. Kukuła Małgorzata
 8. Kulej Wojciech
 9. Lewandowska Ewa
 10. Molski Ryszard
 11. Pawlikowski Jan
 12. Rychter Arkadiusz - Przewodniczący
 13. Stachurski Jakub
 14. Szymańska Urszula
 15. Woźniak Grzegorz