Rada Dzielnicy Śródmieście

Ulica Jasnogórska 84
42-217 Częstochowa


Dyżury:

Terminy dyżurów i zebrań RD - dyżury odbywają się w godz. 17:00 - 18:00 - zebrania RD od godz 18:00:
07.01.2016
04.02.2016
03.03.2016
07.04.2016
05.05.2016
09.06.2016
08.09.2016
06.10.2016
03.11.2016
01.12.2016


Kompetencje

Organizację i zakres działania Dzielnicy Śródmieście określa załącznik nr 15 do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.


Skład Rady Dzielnicy:

 1. Borecki Michał - Wiceprzewodniczący
 2. Chudzik Włodzimierz
 3. Cok Dominik
 4. Dukowska Paula
 5. Fortuna Bartłomiej
 6. Gabrysz Agnieszka - Wiceprzewodnicząca
 7. Kukuła Małgorzata
 8. Kulej Wojciech
 9. Lewandowska Ewa - Wiceprzewodnicząca, Sekretarz
 10. Molski Ryszard - Wiceprzewodniczący
 11. Pawlikowski Jan
 12. Rychter Arkadiusz - Przewodniczący
 13. Stachurski Jakub
 14. Szymańska Urszula
 15. Woźniak Grzegorz