Rada Dzielnicy Śródmieście

Ulica Jasnogórska 84
42-217 Częstochowa


Dyżury:

Pierwszy czwartek miesiąca - godz. 17.00 - 18.00
telefon 34 368-26-06
email: mbarczynski@onet.eu


Kompetencje

Organizację i zakres działania Dzielnicy Śródmieście określa załącznik nr 15 do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.


Skład Rady Dzielnicy:


1) Barczyński Marcin - przewodniczący
2) Drygas Marek
3) Kisielow Piotr
4) Klama Marta
5) Kowalski Przemysław
6) Molski Ryszard
7) Osyra Monika
8) Pajączek Beata
9) Palut Marek
10) Rychter Arkadiusz
11) Soboniak Edyta
12) Tomczak Sławomir
13) Wojtal Marek