Rada Dzielnicy Śródmieście

Ulica Jasnogórska 84
42-217 Częstochowa


Dyżury:

 


Kompetencje

Organizację i zakres działania Dzielnicy Śródmieście określa załącznik nr 15 do uchwały Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów.


Skład Rady Dzielnicy: