więcej w załącznikachZałączniki:

Wykaz jednostek objętych kontrolą koordynowaną przez Biuro Kontroli w I półroczu 2014r.