Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy.Załączniki:

struktura organizacyjna obowiązująca od 01.04.2016