Opinia RIO o przedłożonej przez Prezydenta Miasta informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 rokuZałączniki: