Komisja Edukacji

 

Przewodniczący(a) komisji    
Wiceprzewodniczący(a) komisji    
    
    
    
    
    

 

Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska

 

Przewodniczący(a) komisji    
Wiceprzewodniczący(a) komisji    
    
    
    
    

 

Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

 

Wiceprzewodniczący(a) komisji    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Komisja Praworządności i Samorządu

 

Przewodniczący(a) komisji    
Wiceprzewodniczący(a) komisji    
    
    
    

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący(a) komisji    
Wiceprzewodniczący(a) komisji    
    
    
    
    
    

 

Komisja Rozwoju Regionalnego i Gospodarki

 

Przewodniczący(a) komisji    
Wiceprzewodniczący(a) komisji    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Komisja Skarbu

 

Przewodniczący(a) komisji    
Wiceprzewodniczący(a) komisji    
    
    
    
    
    
    
    

 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Przewodniczący(a) komisji    
Wiceprzewodniczący(a) komisji