Wykaz jednostek objętych kontrolą koordynowaną przez Biuro Kontroli w II półroczu 2014r.Załączniki: