Wykaz jednostek objętych kontrolą koordynowaną przez Biuro Kontroli w II półroczu 2014r.Załączniki:

Wykaz jednostek objętych kontrolą koordynowaną przezprzez Biuro Kontroli w II półroczu 2012r.
Zał.01 MP 6