Wykaz jednostek objętych kontrolą koordynowaną przez Biuro Kontroli w II półroczu 2014r.Załączniki:

Wykaz jednostek objętych kontrolą koordynowaną przezprzez Biuro Kontroli w II półroczu 2012r.
Zał.01 MP 6
Zał.02 MP 9
Zał.03 MP 10
Zał.04 MP 11