obowiązuje od 09.04.2015 r. zobacz w publikatorze

zmieniona:

  • UCHWAŁA NR 613.XLV.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych
    w Częstochowie znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną