obowiązuje od 09.04.2015 r. zobacz w publikatorze

zmieniona:

  • UCHWAŁA NR 613.XLV.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
  • UCHWAŁA NR 709.XLVII.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiących regionalną pomoc
    inwestycyjną
  • UCHWAŁA NR 37.IV.2018 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną
  • UCHWAŁA NR 178.XVI.2019 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną