obowiązuje od 01.07.2015 r. zobacz w publikatorze

Zmieniono uchwałą:
  • UCHWAŁA NR 367.XXIX.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy
  • UCHWAŁA NR 494.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy