obowiązuje od 01.07.2015 r. zobacz w publikatorze

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 lipca 2017 r. stwierdza nieważność uchwały Nr 72.IX.2015 z dnia 19 marca 2015 r. Rady Miasta Częstochowy w części dotyczącej § 9 ust. 1 pkt 4 załącznika do uchwały.

Zmieniono uchwałą:
  • UCHWAŁA NR 367.XXIX.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy
  • UCHWAŁA NR 494.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy