BDG.0050.420.2015

UTRATA MOCY: zarządzenie nr 2603.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 sierpnia 2018 r.