BDG.0050.499.2015

Zmienione: zarządzeniem nr 1544.2017 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 lutego 2017 r.
Uchylone: zarządzeniem nr 2571.2018 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23 lipca 2018 r.