więcej informacji w załącznikach

Załączniki:

01. Ogłoszenie o zamówieniu - Dz. UE
02. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
03. Program Funkcjonalno-Użytkowy Parku Wodnego w Częstochowie
04. Analiza wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji gazowej dla Parku Wodnego w Częstochowie.
05. Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla Parku Wodnego w Częstochowie
06. Opinia geotechniczna