więcej informacji w załącznikach

Załączniki:

01. Ogłoszenie o zamówieniu - Dz. UE
02. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
03. Program Funkcjonalno-Użytkowy Parku Wodnego w Częstochowie
04. Analiza wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji gazowej dla Parku Wodnego w Częstochowie.
05. Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla Parku Wodnego w Częstochowie
06. Opinia geotechniczna
07. Informacja o wniesionym odwołaniu
08. Kopia wniesionego odwołania
09. załącznik do PFU - Fortum
10. załącznik do PFU - Gazownia
11. Mapa - park wodny
12. załącznik do PFU - MZDiT odwodnienie
13. załącznik do PFU - MZDiT wjazd
14. załącznik do PFU - Tauron
15. załącznik do PFU - wodociągi