więcej informacji w załącznikach

Załączniki:

01. Ogłoszenie o zamówieniu - Dz. UE
02. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
03. Program Funkcjonalno-Użytkowy Parku Wodnego w Częstochowie
04. Analiza wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji gazowej dla Parku Wodnego w Częstochowie.
05. Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla Parku Wodnego w Częstochowie
06. Opinia geotechniczna
07. Informacja o wniesionym odwołaniu
08. Kopia wniesionego odwołania
09. załącznik do PFU - Fortum
10. załącznik do PFU - Gazownia
11. Mapa - park wodny
12. załącznik do PFU - MZDiT odwodnienie
13. załącznik do PFU - MZDiT wjazd
14. załącznik do PFU - Tauron
15. załącznik do PFU - wodociągi
16. Pytania, odpowiedzi, zmiana SIWZ (1)
17. zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 3.2.2017 r.
18. Zmiana SIWZ oraz odpowiedzi na pytania
19. Mapa w wersji kolorowej
20. cd. odpowiedzi na pytania
21. cd. odpowiedzi na pytania
22. cd. odpowiedzi na pytania
23. cd. odpowiedzi na pytania
24. cd. odpowiedzi na pytania
25. Informacja z otwarcia ofert
26. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty