Brak treści artykułu

Załączniki:

oświadczenie pierwsze złożone w 2017r.
oświadczenie roczne za 2017 rok