wiecej informacji w załącznikach

Załączniki:

01. Ogłoszenie o zamówieniu
02. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
03. Program Funkcjonalno-Użytkowy