wiecej informacji w załącznikach

Załączniki:

01. Ogłoszenie o zamówieniu
02. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
03. Program Funkcjonalno-Użytkowy
04. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
05. Zmiana SIWZ
06. Poprawiony druk OFERTA
07. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
08. Zmiana SIWZ - kolejne przedłużenie terminu składania ofert
09. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III
10. Zmiana SIWZ III - w tym zmiana terminu składania ofert
11. Zmieniony druk OFERTA, zmieniony wykaz robót i zmieniony wykaz osób