[start]w sprawie zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy zmienionej uchwałą Nr
544.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017 roku.[koniec]