[start] Dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomoƛci w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.[koniec]