w załącznikach

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Projekt
pytanie i odpowiedź 15.06.2018 r.
wersja PDF przedmiary
zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zmiana ogłoszenia o zamówieniu
zmiana SIWZ (2)
zmiana ogłoszenia o ozamówieniu (2)