w załącznikach

Załączniki:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Projekt
pytanie i odpowiedź 15.06.2018 r.
wersja PDF przedmiary
zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zmiana ogłoszenia o zamówieniu
zmiana SIWZ (2)
zmiana ogłoszenia o ozamówieniu (2)
zmiana SIWZ (3)
zmiana ogłoszenia o zamówieniu (3)
załącznik do odpowiedzi z dnia 20.07.2018
pytania i odpowiedzi z dnia 20.07.2018 r.
pytanie i odpowiedź z dnia 26.07.2018 r.
pytania i odpowiedzi z dnia 02.08.2018 r.