[start]Petycja w sprawie poprawy warunków życia mieszkańców w związku z bezpośrednia bliskością wysypiska śmieci [koniec]

Podmiot wnoszący petycję: mieszkanki i mieszkańcy ulic: Korkowej, Wirażowej, Żyznej - do petycji załączono 5 stron list wraz z podpisami 81 mieszkanek i mieszkańców.

Data złożenia petycji: 09.10.2018 r.
Przewidywany termin załatwienia petycji: bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 09.01.2019 r.

Data załatwienia: .
Sposób załatwienia petycji:

Załączniki:

petycja