PLANOWANE TERMINY SESJI RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY:
 • 19 listopada 2018 r.
 • 29 listopada 2018 r.
 • 6 grudnia 2018 r.
 • 20 grudnia 2018r.
 • 24 stycznia 2019 r.
 • 28 lutego 2019 r.
 • 14 marca 2019 r.
 • 11 kwietnia 2019 r.
 • 16 maja 2019 r.
 • 18 czerwca 2019 r.
 • 29 sierpnia 2019 r.
 • 26 września 2019 r.