Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 150.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2019 r. Szczegóły w załączniku. Obowiązuje od dnia 6 lutego 2019 r. do dnia 27 lutego 2017 r.