[start]Petycja w sprawie modernizacji parku maszyn przeznaczonych do oczyszczania miasta[koniec]

Podmiot wnoszący petycję: Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Data złożenia petycji: 04.06.2019 r.
Przewidywany termin załatwienia petycji: bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 04.07.2019 r.

Data załatwienia petycji: 04.07.2019 r.
Sposób załatwienia petycji: przekazano do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji na podst. art 6 ust. 1 ustawy o petycjach

Załączniki:

petycja
przekazanie petycji zgodnie z właściwością do MZDiT
przekazanie petycji zgodnie z właściwością do CzPK