[start]Petycja w sprawie usunięcia odpadów niebezpiecznych składowanych na terenie byłych zakładów "Wełnopol"[koniec]

Podmiot wnoszący petycję: Częstochowski Alarm Smogowy

Data złożenia petycji: 04.10.2019 r.
Przewidywany termin załatwienia petycji: bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 07.01.2020 r.

Data załatwienia petycji: 07.01.2020 r.
Sposób załatwienia petycji: udzielono odpowiedzi (treść odpowiedzi załączono poniżej).

Załączniki:

petycja
odpowiedź na petycję