BDG.0050.662.2019

UTRATA MOCY: zarządzenie Prezydenta Miasta nr 2997.2023 z dnia 3 października 2023 r.Załączniki:

Zarządzenie
Załącznik
Załącznik Nr 1 do Regulaminu
Załącznik Nr 2 do Regulaminu
Załącznik Nr 3 do Regulaminu