[start]Petycja w sprawie zajęcia stanowiska Prezydenta przeciw budowie zakładu paliw alternatywnych przy ulicy Dojazdowej[koniec]

Podmiot wnoszący petycję: mieszkańcy osiedla: Błeszno, Wypalanki i Stradom - brak zgody wynikającej z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 870).

Data złożenia petycji: 17.02.2020 r.
Przewidywany termin załatwienia petycji: bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 18.05.2020 r.

Data załatwienia petycji:
Sposób załatwienia petycji:

Załączniki:

petycja