[start]Petycja wielokrotna w sprawie sprzeciwu dotyczącego budowy zakładu paliw alternatywnych przy ulicy Dojazdowej[koniec]

Podmiot wnoszący petycję: mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy - brak zgody wynikającej z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 870).

Data złożenia pierwszej petycji: 17.02.2020 r.

W uwagi na kolejne pisma dot. przedmiotowego zagadnienia, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w dniu 26.02.2020 r. zarządzono łączne rozpatrzenie petycji jako petycji wielokrotnej.

Ogłasza się, że termin oczekiwania na dalsze petycje wynosi 1 miesiąc od daty ogłoszenia tj. jego publikacji czyli nie dłużej niż: 26.03.2020 r.

Początek terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej: 26.03.2020 r.
Przewidywany termin załatwienia petycji: bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż 26.06.2020 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 11 ust. 4 ww. ustawy ogłoszenie sposobu załatwienia petycji wielokrotnej dla podmiotów ją wnoszących zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data załatwienia petycji:
Sposób załatwienia petycji:

Załączniki:

petycja