Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),

zwołuję

na dzień 3 marca (wtorek) 2020 roku o godz. 18.00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XXVI nadzwyczajną Sesję

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy w zakresie podjętych działań przez samorząd i władze Częstochowy w celu profilaktyki i ewentualnych skutków wystąpienia na terenie Częstochowy zakażenia koronowirusem.
3.    Zamknięcie obrad XXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zbigniew Niesmaczny