[start]Uruchomienia miejskiej linii autobusowej relacji: Częstochowa - Wręczyca-Wielka[koniec]

Podmiot wnoszący petycję: brak zgody wynikającej z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 870).

Data złożenia petycji: 16.06.2020 r.
Przewidywany termin załatwienia petycji: bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż: 16.09.2020 r.

Data załatwienia petycji:
Sposób załatwienia petycji:

Załączniki:

petycja
stanowisko MZDiT